Da li će svet turizma oporaviti od velikih gubitaka usled pandemije korona virusa?