Turisti će ponovo moći da posete Veliki kineski zid