Turisti su danas postali toliko zahtevni da se različite destinacije dovijaju na različite načine kako da udovolje njihovim sve većim prohtevima. Ali u Meksiku, na Ostrvu lutaka, sadržaj koji je u ponudi u najmanju ruku deluje sablasno, a iza svega se krije jeziva priča.