Nesigurnost zbog broja gostiju i prevelikih troškova razlog su što se više od polovine hotela u Austriji neće otvoriti 29. maja, od kada je im je ponovo dozvoljeno da rade nakon više od dvomesečne pauze zbog pandemije korona virusa.