U aprilu je broj noćenja u Beču opao za 98,2 odsto u poređenju sa istim mesecom prošle godine