Imenovanje selektora ženske reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država u svetu fudbala je jednako izboru selektora Brazila, Nemačke ili Italije