Krilo Vestura sa Farskih ostrva na dobrotvornom tiketu kombinuje utakmice iz Nemačke i iz zemlje u kojoj nastupa