Aleksandar Đorđević je ipak zadužio ovaj sport i ovaj narod sa svim stvarima koje je uradio, kaže Saša Obradović