U međuvremenu usavršava engleski i prati instrukcije mentora