BEOGRAD: Ukupan promet na domaćem tržištu akcija iznosio je danas 24,11 miliona dinara (oko 205,3 hiljade evra).

 

Ukupan promet na domaćem tržištu akcija iznosio je danas 24,11 miliona dinara (oko 205,3 hiljade evra).

 

BEOGRAD: Ukupan promet na domaćem tržištu akcija iznosio je danas 24,11 miliona dinara (oko 205,3 hiljade evra).

 

BEOGRAD – Ukupan promet na domaćem tržištu akcija iznosio je danas 24,11 miliona dinara (oko 205,3 hiljade evra).