Radnici Fabrike reznog alata (FRA) u Čačku po 19. put su sprečili sudske izvršitelje da prinudno preuzmu fabrički pogon za proizvodnju kugličnih vretena.