Sveti Valentin nikako ne može biti zamena za svetog Trifuna jer je reč o dva potpuno različita sveca