Zakon o lobiranju, koji je usvojen lane u novembru, danas će početi da se primenjuje, što znači da zainteresovani budući lobisti mogu da se prijavljuju za obuku Agenciji za borbu protiv korupcije, a svi detalji o tome su na sajtu agencije, piše Politika.

 

Novim Predlogom zakona o agencijskom zapošljavanju dodatno se unapređuje položaj radnika angažovanih preko agencija, na taj način što će imati pođednaka prava na zaradu, naknadu zarade, radno vreme, odmore, odsustva i druga prava iz oblasti radnog odnosa, baš kao i zaposleni koje poslodavac korisnik neposredno zapošljava.