Kada predsednik države naređuje osnivanje crkve onda nešto nije u redu ili sa crkvom ili sa državom, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin.