NOVI SAD: Kada su pre nekoliko godina banke počele da zatvaraju ekspoziture i filijale širom zemlje, klijenti su bili prinuđeni na to da traže nove šaltere kod drugih banka ili platnih institucija.