Od pojave novog korona virusa u Kini na Infektivnoj kliniči Kliničkog centra Srbije zbrinuto je sedam pacijenata kod kojih je postojala sumnja da su zaraženi, ali su laboratorijske analize pokazale da su svi negativni.

 

Od pojave novog korona virusa u Kini na Infektivnoj klinički Kliničkog centra Srbije zbrinuto je sedam pacijenata kod kojih je postojala sumnja da su zaraženi, ali su laboratorijske analize pokazale da su svi negativni.

 

Od pojave novog korona virusa u Kini na Infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije zbrinuto je sedam pacijenata kod kojih je postojala sumnja da su zaraženi.

 

B EOGRAD: Od pojave novog korona virusa u Kini na Infektivnoj kliniči Kliničkog centra Srbije zbrinuto je sedam pacijenata kod kojih je postojala sumnja da su zaraženi, ali su laboratorijske analize pokazale da su svi negativni.

 

Od pojave novog koronavirusa u Kini na Infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije zbrinuto je sedam pacijenata kod kojih je postojala sumnja da su zaraženi, ali su laboratorijske analize pokazale da su svi negativni.

 

Od pojave novog korona virusa u Kini, na Infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije zbrinuto je sedam pacijenata kod kojih je postojala sumnja da su zaraženi, ali su laboratorijske analize pokazale da su svi negativni.

 

B EOGRAD: Od pojave novog korona virusa u Kini na Infektivnoj kliniči Kliničkog centra Srbije zbrinuto je sedam pacijenata kod kojih je postojala sumnja da su zaraženi, ali su laboratorijske analize pokazale da su svi negativni.