Grad Kragujevac sa 70 miliona dinara dokapitalizovaće nekadašnje preduzeće Šumadija DES.