NOVI SAD:  Liberalno-demokratska partija Vojvodine smatra da bi na republičkom nivou trebalo formirati jednu građansku lista za parlamentarne izbore u aprilu po uzoru na Vojvođanski front.