"Ovo je godina Kopnene vojske i ovo je godina modernizacije i opremanja Kopnene vojske. Rod artiljerije je u svakoj vojsci jedan od najvažnijih njenih delova, udarna pesnica svake vojske. Artiljerija se modernizuje, napreduje i kao što vidite, naši sistemi veza, naš sistem osmatranja, naš sistem izviđanja i naš sistem dejstvovanja moći će da se meri sa najsavremenijim armijama na svetu", istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je danas obišao pripadnike Mešovite artiljerijske brigade koji se obučavaju na novousvojenim sredstvima naoružanja i vojne opreme.

 

Srbija je u stanju da modernizuje naoružanje koje već ima i da ga podigne na svetski nivo, zahvaljujući tome što ima domaću pamet i domaće znanje, poručio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.

 

Ovo je godina Kopnene vojske i ovo je godina modernizacije i opremanja Kopnene vojske. Rod artiljerije je u svakoj vojsci jedan od najvažnijih njenih delova, udarna pesnica svake vojske. Artiljerija se modernizuje, napreduje i kao što vidite, naši sistemi veza, naš sistem osmatranja, naš sistem izviđanja i naš sistem dejstvovanja moći će da se meri sa najsavremenijim armijama na svetu istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je danas posetio pripadnike Mešovite artiljerijske brigade koji se obučavaju na novousvojenim sredstvima naoružanja i vojne opreme.

 

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da će srpska artiljerija, koja se modernizuje i napreduje, moći da se meri sa najsavremenijim armijama.

 

BEOGRAD: Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da će srpska artiljerija, koja se modernizuje i napreduje moći da se meri sa najsavremenijim armijama.

 

Ministar odbrane istakao da smo u stanju da modernizujemo to što već imamo i da to podignemo na svetski nivo