Dobro je što je na ovoj televiziji za poromenu gostovao neko iz redova SNS. Đukanović je hrabar jer se odazvao na njihov pozvi, ocenili su gosti Novog jutra.