BEOGRAD - Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su krajem avgusta ove godine bile na najvišem mesečnom nivou od 2000. godine.

 

Bruto i neto devizne rezerve Narodne banke Srbije su tokom avgusta nastavile da rastu, da bi na kraju meseca dostigle novi najviši nivo od 2000. godine, od kada se na ovaj način prate podaci, saopštila je danas NBS.

 

BEOGRAD: Bruto i neto devizne rezerve Narodne banke Srbije su tokom avgusta nastavile da rastu, da bi na kraju meseca dostigle novi najviši nivo od 2000. godine, od kada se na ovaj način prate podaci, saopštila je danas NBS.

 

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) su krajem avgusta ove godine bile na najvišem mesečnom nivou od 2000. godine.

 

Neto devizne rezerve su na kraju avgusta iznosile 11,06 milijardi evra, što je za 267 miliona evra više u odnosu na kraj prethodnog meseca

 

BEOGRAD: Bruto i neto devizne rezerve Narodne banke Srbije su tokom avgusta nastavile da rastu, da bi na kraju meseca dostigle novi najviši nivo od 2000. godine, od kada se na ovaj način prate podaci, saopštila je danas NBS.