Radna grupa za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), održala je prvi sastanak na kojem su analizirane preporuke OEBS-a za unapređenje izbornog procesa u Srbiji, saopštila je danas Vlada Srbije.

 

BEOGRAD: Radna grupa za saradnju sa OEBS i ODIHR održala je prvi sastanak na kojem su analizirane preporuke OEBS-a za unapređenje izbornog procesa u Srbiji.

 

Radna grupa za saradnju sa OEBS i ODIHR održala je prvi sastanak na kojem su analizirane preporuke OEBS-a za unapređenje izbornog procesa u Srbiji.

 

Radna grupa za saradnju sa OEBS i ODIHR održala je prvi sastanak na kojem su analizirane preporuke OEBS-a za unapredjenje izbornog procesa u Srbiji.

 

Radna grupa za saradnju sa OEBS-a i ODIHR održala je prvi sastanak na kojem su analizirane preporuke OEBS-a za unapređenje izbornog procesa u Srbiji.

 

Radna grupa za saradnju sa OEBS i ODIHR održala je prvi sastanak na kojem su analizirane preporuke OEBS-a za unapređenje izbornog procesa u Srbiji.

 

Radna grupa za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), održala je prvi sastanak na kojem su analizirane preporuke OEBS-a za unapredjenje izbornog procesa u Srbiji, saopštila je danas Vlada Srbije.Članovi Radne grupe, kojom predsedava potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, sagledali su šta je moguće u kratkom roku unaprediti, kako bi gradjani imali još bolji izborni proces.Tokom sastanka Radne grupe zaključeno je i da je Vlada Srbije dosta toga uradila u prethodnom periodu, pre svega kada je reč o uredjenju biračkog spiska koji je, kako je rečeno, daleko bolji i precizniji nego na nekim ranijim izborima.Dogovoreni su i koraci koje će preduzeti članovi Radne grupe u narednom periodu, medju kojima je predvidjen i sastanak sa predstavnicima OEBS-a i ODIHR-a na kome će se razgovarati o konkretnim stvarima koje mogu unaprediti izborni proces u našoj zemlji.

 

Članovi Radne grupe, kojom predsedava potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović, sagledali su šta je moguće u kratkom roku unaprediti