Zaštitnik građana Zoran Pašalić zatražio je izjašnjenje o opravdanosti angažovanja advokatskih kancelarija za prinudne naplate komunalnih usluga kojom se dužnicima dodatno povećavaju troškovi, saopšteno je iz kancelarije ombudsmana koji sumnja da je reč o zloupotrebi prava na štetu javnog interesa.

 

Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić zatražio je od gradskih vlasti Beograda da se izjasne da li su upoznate sa praksom JKP "Infostan tehnologije" da za poslove prinudne naplate pred javnim izvršiteljima, angažuje advokatske kancelarije i time "uvećava troškove neredovnih platiša", saopšteno je danas.

 

Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić zatražio je od gradskih vlasti Beograda da se izjasne da li su upoznate sa praksom JKP "Infostan tehnologije" da za poslove prinudne naplate pred javnim izvršiteljima, angažuje advokatske kancelarije i time "uvećava troškove neredovnih platiša", saopšteno je danas.Ombudsman je od tog javnog preduzeća zatražio informacije da li ima oformljenu službu koja se bavi poslovima prinudne naplate neisplaćenih potraživanja, po kom pravnom osnovu je u te svrhe, "ukoliko jeste", angažovalo advokatske kancelarije kao i da li je Grad Beograd kao osnivač JKP "Infostan tehnologije", upoznat sa tom praksom.Pašalić je ocenio da zakon ne ograničava izvršnog poverioca, pa ni javna preduzeća da za prinudne naplate potraživanja angažuju punomoćnike iz redova advokata, ako je takvo angažovanje nužno i potrebno, ali da je sporno dodatno opterećenje dužnika troškovima advokata."Imajući u vidu da se izvršni dužnici komunalnih usluga pored troškova javnih izvršitelja dodatno opt