Zanatlije u Sjenici prilikom pokretanja posla najveći problem imaju sa nedostatkom obrtnih sredstava i informacijama kako do njih mogu doći, zaključeno je danas na okruglom stolu u okviru prekograničnog projekta Podrške razvoja zanatstva u opštinama Rožaje i Sjenica. Kordinator Kancelarije za podrušku razvoja zanatstva Admir Elezović rekao je radiju Sto plus da je ovaj problem moguće rešiti korišćenjem raznih fondova, ali da je potrebno da građani budu više informisani o načinima dolaska do njih. „Naši ljudi nisu upućeni na koji način i preko kojih institucija mogu da dođu do sredstava. Obično stu to radili putem pozajmiljivanja novca ili kreditima, a takvi načini su izuzetno skupi“, rekao je Elezović. On je istakao da njihova kancelarija u cilju pružanja podruške obučava zanatlije da pišu biznis planove, na koji način da vode poslove, kao i da otklane psihološke barijere u trenucima kada treba da donesu odluku da pokrenu posao. Na okruglom stolu je rečeno da za razliku od Srbije, gde

 

Opština Sjenica raspisala je konkurs za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF), radnog tela koje će pratiti sprovođenje Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP). Pravo prijave na konkurs imaju osobe sa prebivalištom u Sjenici, koje nisu osuđivane ili se protiv njih ne vodi krivični postupak, nisu javni funkcioneri, ne rade u organima javne uprave, niti su članovi političke partije u poslednjih 18 meseci. Komisija za izbor članova LAF-a izvršiće proveru znanja i rangiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a potom će odluka biti prosleđena Skupštini Sjenice na usvajanje. Konkurs je otvoren do 17. oktobra, a prijave se podnose poštom na adresu Opštinske uprave, Kralja Petra I 1, 36 310 Sjenica. Lokalni antikorupcijski plan Sjenice usvojen je tokom leta, a u njegovoj izradi pomagali su eksperti Transparentnosti Srbije, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). N. Kočović