Sporno pismo je sudija Jelena Škulić podelila učesnicima u postupku na početku suđenja Zoranu Marjanoviću.