Na zahtev 38 lokalnih samouprava u Srbiji ponovo je počeo popis imovine i ažuriranje baza podataka o nekretninama.