- Priština ovom odlukom udara na decu, jer jedina putna isprava koju dete ima od rođenja jeste pasoš