JP Putevi Srbije najavili su produžetak radova na državnom putu II A reda broj 169, deonica Halovo - Veliki Izvor.

 

BEOGRAD: JP Putevi Srbije najavili su produžetak radova na državnom putu II A reda broj 169, deonica Halovo - Veliki Izvor.

 

BEOGRAD: JP Putevi Srbije najavili su produžetak radova na državnom putu II A reda broj 169, deonica Halovo - Veliki Izvor.