Ideja o inkluzivnom regionalnom Šengenu i saradnji između zemalja Zapadnog Balkana, zasnovana na četiri slobode EU, nije zamena već je najbolji način za pripremu za ulazak u EU, ocenio je albanski premijer Edi Rama.

 

Ideja o inkluzivnom regionalnom Šengenu i saradnji zapadnobalkanske šestorke, na bazi četiri slobode EU, nije zamena nego najbolji način za pripremu za ulazak u EU, smatra albanski premijer Edi Rama. Rama je u autorskom tekstu za EURACTIV.com naveo da će Evropska komisija u ponedeljak biti domaćin medjunarodne donatorske konferencije za Albaniju na kojoj će biti prikupljena sredstva za obnovu te zemlje posle zemljotresa u novembru. On je istakao da EU ponovo, nakon brze reakcije na hitne potrebe posle zemljotresa, reaguje velikodušno kako bi pomogla zemlji suočenoj sa ozbiljnim zadacima obnove. Takodje je rekao i da se u ovom slučaju ne radi samo o obnovi i izgradnji, iako brzo mora da se pruži potrebna podrška i omogući da se 17.000 privremeno raseljenih Albanaca što pre vrati u sigurne domove. "Svrha (donatorske konferencije) je da se ukaže na neraskidivu vezu EU i Albanije koja opravdava napore da se ojačaju i unaprede naši napori za integraciju", istakao je albanski pr

 

Ideja o inkluzivnom regionalnom Šengenu i saradnji između zemalja Zapadnog Balkana, zasnovana na četiri slobode EU, nije zamena već je najbolji način za pripremu za ulazak u EU, ocenio je albanski premijer Edi Rama.