Ovim putem Pink International Company želi javno da oštro osudi bilo kakvu vrstu nasilja, bilo da je fizičko, psihičko ili verbalno.