Savet EU za opšte poslove ocenio je da Bosna i Hercegovina trenutno ne ispunjava Kopenhaške političke kriterijume u dovoljnoj meri i da mora da uloži znatne napore u jačanje svojih institucija kako bi se garantovali demokratija, vladavina prava, ljudska prava i poštovanje i zaštita manjina.