Đorđe Lacković (24), koji je na zverski način prebio Ivanu Filipović(22), sada strahuje za svoj život! 

 236