Znalo se ko vozi traktor, a ko otvara kapiju, a ukoliko ne bi bilo onako “kako Bog zapoveda” onda bi se kod sudije nosili papiri za razvod.