Šef I sektora operacija Delegacije EU u Srbiji Nikolas Bizel izjavio je 21. septembra da je socijalno uključivanje Roma od posebne važnosti za proces priključivanja Srbije Evropskoj uniji. Bizel je rekao da je EU svesna da su Romi najveća etnička grupa u Evropi, a da su najviše diskriminisani, ali je cilj EU da unapredi njihov položaj i u zemljama koje pristupaju Uniji. Opširnije...

 

Šef Operacije Delegacije EU u Srbiji Nikolas Bizel izjavio je danas da je socijalno uključivanje Roma od posebne važnosti za proces priključivanja Srbije Evropskoj uniji.Bizel je rekao da je EU svesna da su Romi najveća etnička grupa u Evropi, a da su najviše diskriminisani, ali je cilj EU da unapredi njihov položaj i u zemljama koje pristupaju Uniji.Evropska unija obezbedila je četiri miliona evra za program podrške inkluziji Roma - osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma u Srbiji, a 11 opština i gradova danas su potpisali ugovore o planovima za uredjenje romskih naselja, što će doprineti uključivanju te manjinske zajednice.Deo novca za podršku ozakonjenju stambenih objekata, izradi urbanističkih planova i tehničke dokumentacije za podstandardna romska naselja obezbediće opštine i gradovi koji su pobedili na konkursu koji je organizovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).Generalni sekretar SKGO Djordje Staničić kazao je da je cilj da romske zajednice u lokalnim sa