Proces EU integracija Srbije će biti izučavan u teoriji političkih nauka, jer je od samog početka opterećen teškim političkim pitanjima - kazao je na konferenciji