Slaba pokretljivost nezaposlenih i nedovoljno interesovanje za prekvalifikacije razlog su da Nacionalna služba za zapošljavanje u idućoj godini najviše pažnje posveti tim merama, za šta je planirano 3,7 milijardi dinara. Uz strožu kontrolu obuka, rezultati će biti mereni zapošljavanjem polaznika.

 

U zaštitnoj radionici Lira u Kikindi, jednoj od retkih kompanija u regionu koja zapošljava osobe sa invaliditetom, preko Nacionalne službe za zapošljavanje, obučava se šest invalida za pakovanje odeće koja se proizvodi u pogonu. Polaznici su nekadašnji radnici sa dugogodišnjim iskustvom u postrojenjima, pa se nakon obuke nadaju i zaposlenju u jednoj od firmi koje se bave konfekcijskom delatnošću.