NOVI SAD: Zbog sumnje u neispravnost u kvalitet sa tržišta BiH je povučena serija leka Flavamed u pakovanju od 15mg/5ml.