Ministarstvo pravde Srbije uputilo je dopis sudovima koji će voditi postupke protiv lica koja su prekršila mere samoizolacije da ta suđenja organizuju putem video linka

 

Ministarstvo pravde uputilo je danas dopis sudovima koji će voditi postupke protiv osoba koje su prekršile mere samoizoilacije, da se ta suđenja organizuju putem video linka.

 

Ministarstvo pravde Repubike Srbije uputilo je dopis svim sudovima koji vode postupke koje su prekršile samoizolaciju da se suđenja nastave.

 

Ministarstvo pravde Srbije uputilo je dopis sudovima da suđenja protiv lica koja su prekršila mere samoizoilacije organizuju putem video linka.