Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) pomogla je da deset lokalnih samouprava u Srbiji uvede javni budžetski portal (JBP) kako bi odbornici mogli da prate pripremu i mesečno izvršenje budžeta, saopštila je danas SKGO.Projekat je realizovao SKGO uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), donacije Švedske, a partrneri su i Državna revizorska institucija, Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Pravosudna akademija. Generalni sekretar SKGO Djordje Staničić rekao je na završnoj konferenciji Projekta "Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama - uvodjenje JBP u lokalne samouprave", da su česti nesporazumi kada nema informacija o upravljanju javnim sredstvima."Javni portal omogućiće da se mesečno vidi kako se troši novac iz budžeta", rekao je Staničić.Dodao je da su JBP uveli: Bela Palanka, Blace, Ljubovija, Kruševac, Nova Varoš, Pirot, Raška, Subotica, Veliko Gradište i Zrenjanin. Taj projekt