U budžetu za sledeću godinu predviđena su znatna sredstva za inovacije, tj. za Fond za inovacione delatnosti i Fond za nauku, rekao je ministar finansija Siniša Mali u razgovoru s predstavnicima fondacije „Konrad Adenauer Štiftung”, predvođenim generalnim sekretarom Gerhardom Valersom.

 

Ministar finansija naglasio da se dosta radi na olakšavanju poslovanja privrednika

 

BEOGRAD: Značajna sredstva za inovacije predviđena su u budžetu za 2020. godinu, kroz izdvajanja za Fond za inovacione delatnosti i Fond za nauku, rekao je danas ministar finansija Siniša Mali, u razgovoru sa predstavnicima fondacije "Konrad Adenauer Štiftung", predvođenim generalnim sekretarom Gerhardom Valersom.

 

Značajna sredstva za inovacije predviđena su u budžetu za 2020. godinu, kroz izdvajanja za Fond za inovacione delatnosti i Fond za nauku, rekao je danas ministar finansija Siniša Mali, u razgovoru sa predstavnicima fondacije Konrad Adenauer Štiftung, predvođenim generalnim sekretarom Gerhardom Valersom.

 

Ministar finansija Siniša Mali sastao se sa predstavnicima fondacije "Konrad Adenauer Štiftung" koju je predvodio zamenik generalnog sekretara Gerhard Valers.

 

BEOGRAD: Značajna sredstva za inovacije predviđena su u budžetu za 2020. godinu, kroz izdvajanja za Fond za inovacione delatnosti i Fond za nauku, rekao je danas ministar finansija Siniša Mali, u razgovoru sa predstavnicima fondacije "Konrad Adenauer Štiftung", predvođenim generalnim sekretarom Gerhardom Valersom.