Nekome ne odgovara srpsko jedinstvo, srpska sloga i srpska snaga, ukazao Đurić.