Novim zakonom o buci zaštitićemo građane od tog zagađivača životne sredine na koji se s pravom žale, izjavio je danas ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.

 

Blizu 61 odsto stanovnika Srbije živi u gradovima, a sela se prazne, što katostrofalno utiče na kvalitet života i životnu sredinu, jer se povećava emisija gasova sa efektom staklene bašte i intenzivira uticaj klimatskih promena, izajavio je danas ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.

 

Više od polovine svetske populacije danas živi u gradovima, a do kraja 2050. godine biće ih dve trećine. Najbolje prakse i rešenja za razvoj klimatski pametnih gradova širom Evrope, predstavljena su na skupu "Građani pokreću grad budućnosti" u Beogradu, u organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu.

 

Novim zakonom o buci zaštitićemo građane od tog zagađivača životne sredine na koji se s pravom žale, izjavio je danas ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.