Radio-televizija Vojvodine i Grad Novi Sad, pokloniće opštini Gračanica, koja danas slavi svoj dan, veliki koncert, koji će održati orkestar naše kuće.