1791 - Umro je Emanuilo Janković, srpski pisac, prevodilac, prirodnjak, knjižar i štampar. Gimnaziju je završio u rodnom Novom Sadu a medicinu je studirao u Haleu. U Pragu je izučio knjižarski i štamparski zanat. U Lajpcigu je 1790. kupio štampariju i doneo je u Novi Sad kako bi štampao srpske knjige, ali mu vlasti to nisu dozvolile pa je štampao knjige na nemačkom, latinskom, mađarskom. U Novom Sadu je držao knjižaru gde je uz knjige nudio i muzikalije, bakroreze. Prevodio je i prerađivao strane pozorišne komade, preveo je komediju K.Goldonija Tergovci, F.K. Štarka Zao otac i nevaljao sin, posrbio je i komad J.J. Engela Blagorodni sin. Preveo je i Opisanije života i heroičeskih del feldmaršala od Laudon nepoznatog autora. Bio je član Prirodnjačkog društva u Haleu i autor je dela: Fizičesko sočinjenije.