NOVI SAD: Škola za zaštitu životne sredine – Water Workshop “Kvalitet voda” održava se 23. put 18. do 20. septembra na Prirodno-matematičkom fakultetu u organizaciji Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Udruženja za unapređenje zaštite životne sredine Novi Sad i Fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“.