Građani i privrednici koji primete drastično i nezakonito povećanje cena životnih namirnica, lekova i medicinske opreme kao i zaštitne opreme ubuduće mogu to da prijave Kontakt centru Republičke inspekcije.

 

Dan od uspostavljanja jedinstvenog Kontakt centra za prijavljivanje svih zloupotreba za vreme vanrednog stanja primljeno je više od 160 žalbi građana, a najveći broj pritužbi odnosio se na podizanje cena osnovnih životnih namirnica i medicinskih sredstava.