NOVI SAD: Univerzitetski klinički centar Vojvodine na inicijativu Ministarstva zdravlja primio je u stalni radni odnos 155 medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, 23 najbolje diplomirana doktora medicine na neodređeno vreme i devet doktora medicine na određeno vreme.