Policija je pronašla oružje kao i tri puna okvira sa mecima za automatku pušku i pet praznih