Nakon napada desničara na sinagogu u nemačkom Haleu, austrijske vlasti pojačale su obezbeđenje jevrejskih objekata

 

Nakon napada desničara na sinagogu u nemačkom Haleu, austrijske vlasti pojačale su obezbeđenje jevrejskih objekata.

 

Nakon napada desničara na sinagogu u njemačkom Halleu, austrijske vlasti pojačale su osiguranje jevrejskih objekata