Kompanija Britiš ameriken tobako (British American Tobacco - BAT) najavila je ukidanje 2.300 radnih mesta širom sveta, kako bi se prilagodili promenama u navikama potrošača i većem broju korisnika elektronskih cigareta.